VOLIÈRES VAN DE MAANDIn ons verenigingsblad Kweeklust staat soms één van de volières van onze leden centraal. De volières van de maand zijn nu ook te bewonderen op onze site.


In de Kweeklust van oktober 2009 stond de volière van Johan van Beek centraal. Achter in de tuin staat een schuur van 5 bij 7 meter waarin diverse vogelverblijven zijn gehuisvest. Het eerste hok is 3m lang en eveneens 3m hoog en 1,20 breed. Hierin staan 9 broedkooien. In de losse ruimte die over blijft vliegen diverse tropen in het rond zoals zebravinken, spitsstaarten en Japanse meeuwen. Het naast gelegen verblijfje is 2 lang bij 2 meter hoog en 1 meter breed, waarin div. koppels Fischeri's zitten in verschillende kleurslagen. Dan is er nog een verblijfje van dezelfde grootte met diverse koppels kleine grasparkieten.
In de Kweeklust van september 2009 stond de volière van Ahmed Bouyglafin centraal. In de achtertuin staat een schuurtje voor de vogels. Dit schuurtje is circa 260 cm bij 180 cm. Aan dit schuurtje is een volière gemaakt van 180 cm bij 100 cm. In de volière zit een koppel zilverbekjes, mozambique sijsjes, ceres amadines, sint helenafazantjes en een koppel kanaries. De eerste jongen zitten al op stok en er liggen nog volop nesten met eieren en jongen. In het schuurtje staan 8 broedkooien. In deze kooien wordt gekweekt kweek met o.a. de Zilverbekjes wildkleur, bruin en donkerbuik bruin. Japanse meeuwtjes in zwartbruin, roodbruin, wit en ino. De indeling van het schuurtje wordt verandert. Alle "oude" kooien gaan er uit en dan eind van het seizoen wordt een nieuwe indeling gemaakt. Ook komt er een nieuw en groter nachtverblijf voor de buitenvolière. Het schuurtje wordt in de winter bij verwarmd met een klein kacheltje. En voor de juiste aanvoer van verse lucht zijn twee ventilatoren geplaatst. Eén onderin de muur om verse lucht aan te voeren, en één helemaal bovenin om de warme lucht af te voeren.
In de Kweeklust van februari 2009 stond de volière van Kees Engberink centraal. Kees heeft een grote buitenvlucht met daarin een geïsoleerd nachthok, achter de buitenvlucht loopt een vluchtsluis met daarin de toegangsdeurtjes naar de buitenvlucht en het nachthok. In de vluchtsluis zijn 3 grote broedkooien gemaakt waarin gericht kan worden gekweekt. In het nachthok is centraal een voedertafel gemaakt met daaronder de voorraad voer en verdere benodigdheden. Verder hangen in het nachthok ook diversen nestkastjes hangen waar de vogels hun eigen partner kunnen kiezen. De bevolking bestaat uit: roodkop gouldamadines- zilverbekjes- witte en wildkleur rijstvogels- grijze zebravinken- bichenowastrilden en een mozambiquesijs.
In de Kweeklust van december 2008 stond de volière van Johan van den Bremer centraal. Al vanaf zijn jeugd heeft Johan vogels en hij is al vroeg blijven hangen bij de grasparkieten. Om wat meer te weten te komen over vogels en in contact te treden met geestverwanten is hij lid geworden van de Soester Vogelvrienden. De buitenvolière is 5.00 x 3.00 meter en 2.40 meter hoog. Zoals in elke kromsnavelvolière is er geen mooie aankleding met groene struiken e.d. maar alleen maar kale takken. In de achtertuin aansluitend aan de schuur is een ruimte gemaakt waarin een 12-tal broedhokken staan voor de grasparkieten. Dit jaar was er één koppel dat 5 bevruchte eieren maar dat dat de jongen niet voerde. De jongen zijn toen bij een andere pop ondergebracht zodat deze pop aan het eind 11 jongen te voeren had.
In de Kweeklust van november 2008 stond de volière van Jan van Slooten centraal. Jan heeft vrijwel al zijn hele leven vogels gehad waarbij alle soorten, behalve de vruchten- en insecteneters, zijn volières hebben bevolkt. Ongeveer tien jaar geleden is hij begonnen met de kweek van kapoetsensijzen en doet hij ook mee aan tentoonstellingen. De laatste jaren kweekt hij ook wildkleur- en agaatputters en geelbuiksijzen. De putters en de kweekkoppels van de Amerikaanse sijzen zitten nu in de buitenvolière. De vogels zitten er lekker rustig bij en genieten van het zonnetje. Naast het standaard voer krijgen ze ook o.a. dennentakken, boerenkool, walnoten en onkruidzaden aangeboden. Binnen, op zolder wordt met de kapoetsensijzen gekweekt.
In de Kweeklust van oktober 2008 stond de volière van Hans Walet centraal. Hans heeft al zo’n kleine veertig jaar vogels. Hij is begonnen met een tamme kauw en tropen. De laatste 25 jaar houdt hij kromsnavels met de laatste jaren de nadruk op papagaaien. De vogels zitten verspreid over vijf vluchten met o.a een koppel blauwgele ara’s. Een koppel grijze roodstaarten heeft dit jaar niet gebroed en is daarom begonnen met de verbouwing van hun nestblok. De verbouwing is niet echt goed gegaan want de bodemplaat is er bijna in zijn geheel uitgeknaagd en ook de zijwanden laten behoorlijk grote ventilatiegaten zien.
In de Kweeklust van september 2008 stond de volière van Hans Klören centraal. Deze maand staat de volière van Hans Klören centraal in de rubriek volière van de maand. Hans heeft jaren volières gehad met een oppervlakte van ongeveer 50 vierkante meter. Deze volières waren in een U-vorm in zijn achtertuin gebouwd. In deze volières zijn veel kampioenen geboren. Enkele jaren geleden is Hans verhuisd naar een kleine woning met een veel kleinere tuin. Gelukkig voor hem was er toch nog een hoekje waar hij een kleine volière kon neerzetten. Op de foto is een gedeelte van deze volière te zien, groot 4 bij 2 meter. In deze volière is een lage kippenren gebouwd, met een uitloop haaks op de volière. Op de foto is deze uitbouw te zien. Het dak van deze kippenren is een grote plantenbak, waar diverse groentesoorten in groeien. Zelfs een paar maïsplanten doen het er prima. De volière wordt bevolkt door een paar zebravinken, Mozambique sijsjes en enkele kanaries. De mogelijkheid tot broeden wordt wel geboden, maar als er geen kampioenen worden geboren is dat ook geen punt.
In de Kweeklust van juni 2008 stond de volière van Ronald van der Putten centraal. Het is een volledig beplante volière van in totaal 22 meter lang en 1,5 meter diep en 2,10 meter hoog. Het geheel is gemaakt van groen aluminium kokerprofiel met de mogelijkheid om de volière in 5 aparte vluchtjes te verdelen. Op het moment dat een koppel zit te broeden en last heeft van de andere vogels gaat er een schuif in zodat er rust gecreëerd wordt. Iedere vlucht heeft zo een draaibaar voerplateau en een toegangsdeur. Het geheel is beplant met voor de vogels geschikte beplanting zoals; klimop, liguster, vlier, druif, framboos, bamboe, passiebloem enz.. In de volière zitten voornamelijk Europese cultuurvogels en kleine Afrikaantjes. Na de kweekperiode zijn alle schuiven eruit en kunnen de vogels naar hartelust hen en weer vliegen. Achteraan de volière hebben de vogels de mogelijkheid om een nachthok van 3 bij 1,5 meter in te gaan. Dit nachthok staat in een houten blokhut. In deze blokhut is nog een binnenvlucht van 1,5 bij 2 meter en staan er 12 broedkooien van 1 bij 0,50 bij 0,50 die ook weer met schuiven te vergroten zijn.
In de Kweeklust van mei 2008 stond de binnenvolière van René Schrader centraal. In de volière zitten Afrikaanse prachtvinken en enkele kleine Zuidamerikaanse gorsachtigen, waaronder een koppel Kleine Cubavinken. De Afrikaanse soorten komen allemaal uit droge savannegebieden waar nauwelijks groene planten zijn maar wel volop droog gras en dorre struiken. Deze vogels zijn dan ook meer gebaat bij een baal hooi dan bij weelderige groene beplanting. Om in die behoefte te voorzien zit bovenin een rol wijdmazig gaas, opgevuld met droog gras, riet en hooi (zie de tweede foto). De vogels slapen er in, bouwen er hun nesten in, en verstoppen zich er in bij onraad.


In de Kweeklust van april 2008 stond de volière van Gerrit Homan centraal. De volière staat in de achtertuin en wordt bewoond door o.a. rijstvogels, zilverbekjes, gouldamadines, putters en een sijsje. Links naast de volière bevindt zich het nachthok en de broedruimte. Normaal kunnen de vogels in zowel het nachthok als de broedruimte komen maar omdat er op dit moment wordt gebroed is de doorgang naar de broedruimte afgesloten voor de vogels die buiten zitten.
In de Kweeklust van maart 2008 stond de volière van Raymond Vonk centraal. Links is de grote vlucht te zien van ca. 3,5 bij 1,5 meter met een nachthok van 1,2 meter in het schuurtje. Hierin zitten voor het seizoen 2008 een groep Engelse Grasparkieten, een paar witte rijstvogels een koppel bruine Diamantduifjes. Rechts zijn vijf vluchten van c.a. 0,8 bij 2,8 meter voor de Geelbuiken en Penant soorten waarvan er momenteel één vlucht is ingericht voor de kleine Grasparkiet. In het houten schuurtje zijn nog twaalf kooien met Agapornide soorten, de Personatus en de Fischeri. Een overzicht met meer dan 100 foto's staat ook op de site www.hobbykweker.nl
In de Kweeklust van februari 2008 stond de zoldervolière van Gerald Laheij centraal. In de volière zitten nu voornamelijk kanaries (rheinlanders en glosters). Ook overwintert er een koppel goudvinken en twee groenlingen maar die gaan eind maart of begin april naar buiten. Op de zolderkamer staan ook de broedkooien.
In de Kweeklust van december stond de volière van Martien Hartman centraal. Martien kweekt verschillende soorten kromsnavels in drie volières die opgedeeld zijn in een twaalftal vluchten. De vluchten zijn afgedekt met glasplaten die in de zomer weggenomen kunnen worden. Achterin de volière op de foto, loopt een gangetje waardoor de vluchten kunnen worden bereikt. Hier staan ook de voerbakken. De wat tammere vogels kunnen hier makkelijk worden geobserveerd.
In de Kweeklust van november 2007 stond de tweede volière van Herman en Klara van de Kuil centraal. De volière is 3,10 m lang, 1,2 meter breed en 2 meter hoog. Het bijbehorende nachthok is 1,8 x 1,2 x 2,0 meter groot. In deze volière zitten alleen kanaries, rood intensief en agaat rood.
In de Kweeklust van oktober 2007 stond de volière van Herman en Klara van de Kuil centraal. De volière is 3,50 m lang, 1,3 meter breed en 2 meter hoog. Het bijbehorende nachthok is 1,9 x 1,3 x 2,2 meter groot. In de volière zitten tropische vogels waar onder rijstvogels, bandvinken, diamantduifjes, bruinborstrietvinken en gouldamadines. De volière is beplant met struiken en andere planten. Voor de volière bevindt zich een vijver met verschillende vissen waar onder goudwindes en kooikarpers.

In de Kweeklust van juni 2007 stond de volière van Gerald en Justyna Laheij centraal. Op de foto zie staat de buitenvolière van 3,5 x 0,9 meter en 2 meter hoog. De achterzijde en één zijkant zijn dicht, de rest is open. Er zit geen nachthok in maar ’s winters kan de voorzijde nog worden afgeschermd. Er zitten voornamelijk kanaries in met een koppel goudvinken, een barmsijs en twee geelstuitedelzangers. Gezien de samenstelling van de vogels en de grootte van de volière zit er weinig of geen begroeiing in want dat wordt allemaal vakkundig opgegeten.