LID WORDENAanmelding is schriftelijk, via de ledenadministratie. De betaling dient te geschieden via een machtiging voor automatische incasso. Leden betalen per jaar en kunnen hun jaarlidmaatschap per 15 december schriftelijk opzeggen via het bestuur.
Aanmelden als lid of donateur kan gebeuren met behulp van het aanmeldingsformulier. Dit formulier volledig invullen en samen met het machtigingsformulier voor automatische incasso van de contributie inzenden naar H. B. F. van den Deijssel, Ferd. Huycklaan 11, Soest, of afgeven bij één van de andere bestuursleden.

Het huishoudelijk reglement met besluiten kunt u hier vinden.

WAT HEEFT DE VERENIGING U TE BIEDEN

 1. Een schitterend Bondsblad "ONZE VOGELS". Dit Bondsblad verschijnt 12 maal per jaar
 2. Ons eigen clubblad "KWEEKLUST", dat wij 10 keer per jaar uitgeven
 3. De mogelijkheid om u vogels te laten keuren en showen op de jaarlijkse onderlinge tentoonstelling
 4. Gezellige bingo-avonden met pasen en kerst
 5. Een barbeque na de zomervakantie
 6. Ledenbijeenkomsten, waarin naast huishoudelijke zaken ook lezingen, dia- en filmavonden worden georganiseerd
 7. Mogelijkheid om ringen te bestellen bij de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers

CONTRIBUTIE

 1. Een seniorlidmaatschap voor € 33,00 per jaar.
 2. Een jeugdlidmaatschap voor € 12,00 per jaar.
 3. Een sublidmaatschap voor € 23,20 per jaar.
 4. Een donateurschap voor minimaal € 15,00 per jaar.

  Het inschrijfgeld bedraagt éénmalig € 2,50