HET BESTUURVoorzitter Ronald van der Putten
Secretaris/2e Voorzitter Kees Engberink
Penningmeester Johan van den Bremer
Materiaal beheerderMartien Hartman
Commissielid Hans Klören
Ringen commissaris en ledenadministratieHarry van den Deijssel